Home ЛЮБОПИТНО Проверете с този тест, какво знаете за Айнщайн
Проверете с този тест, какво знаете за Айнщайн

Проверете с този тест, какво знаете за Айнщайн

18
0

Алберт Айнщайн е един от най-великите учени, които някога са живели, и неговите идеи извършиха революция във физиката в началото на 20. век. Познавате ли този гений?

1. Коя Айнщайнова теория постановява, че нищо не може да пътува по-бързо от светлината?

а) Теорията на Големия взрив

б) Специална теория на относителността

в) Общата теория на относителността

2. В известното уравнение на Айнщайн E = mc2, какво означава „c“?

а) маса

б) импулс

в) скоростта на светлината

3. За да стане швейцарски гражданин през 1901 г., Айнщайн се отказва от предишното си гражданство. На коя страна е бил гражданин?

а) САЩ

б) Германия

в) Марс

4. По времето, когато публикува своя Специалната теория на относителността, Айнщайн е работил:

а) в поща

б) като цирков клоун

в) в патентно бюро

5. Айнщайн получава Нобелова награда по физика през 1921 г. за:

а) изяждането на най-много хотдога за един час

б) обяснението на законите на фотоефекта

в) формулиране на Общата теория на относителността

6. Втората съпруга на Айнщайн, Елза, е:

а) циркова артистка

б) принцеса

в) негова братовчедка

7. Преди Айнщайн да публикува своята Обща теория на относителността, работата на кой физик е доминираща в Теория на гравитацията?

а) Бенджамин Франклин

б) Исак Нютон

в) Хауърд Уоловиц

8. Коя физична теория Айнщайн отхвърля с думите „Бог не играе на зарове“?

а) термодинамиката

б) теорията на казиното

в) квантовата механика

9. През 1939 г. Айнщайн пише писмо, в което призовава президента на САЩ Франклин Рузвелт да продължи развитието на проекта за атомна бомба, преди Хитлер да се сдобие с нея. Как се нарича този проект?

а) проект „Черна дупка“

б) проект „Манхатън“

в) проект „Розуел“

10. Какво се е случило с мозъка на Айнщайн, след като той е починал?

а) изложен е на показ в музей

б) изследван е от учени

в) всичко изброено по-горе

Отговори: 1. – б, 2. – в, 3 – б, 4. – в, 5. – б, 6. – в, 7. – б, 8. – в, 9. – б, 10. – б

Снимка: marica.bg                        Източник: marica.bg

(18)