Home МИСТЕРИИ Машината на времето: Сътворена от Вадим Чернобров
Машината на времето: Сътворена от Вадим Чернобров

Машината на времето: Сътворена от Вадим Чернобров

187
0

Според науката пътуване във времето е възможно само когато скоростта на една частица надвиши скоростта на светлината. Но както обяснява теорията на относителността, когато скоростта на един обект започне да се доближава до тази на светлината, масата на този обект би се увеличила толкова много, че би било невъзможно скоростта му да достигне тази граница.

Въпреки това, някои учени смятат, че подобно пътешествие може да е възможно чрез теоретични деформации на пространство-времето, познати като червоядини. Какъвто и да е случаят, времето показва, че човешкият гений никога не е преставал да предизвиква физичните закони.

В края на 80-те години руският учен Вадим Чернобров събира екип за изследване на хода на времето и опити да създаде „машина на времето”. През далечната 1987 г. Чрез въздействие на специално магнитно поле генерирано от електромагнитни помпени устройства успява да промени хода на времето, като постига промяна от 1,5 секунда за един час. Това е най-голямото забавяне и се изчислява на около 3% .

Той пише и книгата „Тайните на времето”, която излиза през 1999г. в която описва случаи на преместване във времето от познатата история, както и случаи на преместване във времето с помощта само на човешкото съзнание.

В началото на новото хилядолетие през 2001 г в изследователски център близо до Волгоград разработва проект на “машина на времето”. Модела се базира на осцилатори със симетричен кристал създаващи специално поле  и в експериментални условия успява да забави хода на времето до 10%.

По думи на хора намирали се в това поле те са се чувствали доста срано, като че ли живота  в този момент протичал на две места и тук, и „там” едновременно. Изпитвали усещане на преминаване от един свят в друг като че ли пространството се разгъвало.

Самия Вадим Чернобров влиза в полето променящо времето след което с удивления заявява:

„Не мога да опиша невъобразимите чувства, които изпитахме в тези моменти”, споделя той. Възможно ли е тези експерименти да ни водят към бъдеще, когато човек ще може да пътува свободно в измерението на времето, както може да преминава през пространството? Или природата на това четвърто измерение е такава, че ние сме завинаги ограничени от неговите закони?

Снимки: YouTube   Автор: onepost.eu

(187)